รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ 6 สิงหาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564