บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้การดำเนินงาน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ คือ
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง จำนวนเตียง พื้นที่
1. โรงพยาบาลศิครินทร์ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
354 กรุงเทพฯ
2. โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ 999/23-29 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
100 สมุทรปราการ
3. โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
350 สงขลา
ชื่อบริษัท : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107528000018
โทรศัพท์ : 1728, 02-366-9900
โทรสาร : 0-2366-9907
เว็บไซต์ : www.sikarin.com
อีเมล : contact@sikarin.com