ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SKR”) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท สำโรงการแพทย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 16 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ใน พ.ศ.2522 และสำเร็จสามารถดำเนินกิจการโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันมีกิจการโรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ คือ

โรงพยาบาลศิครินทร์
258
เตียง
โรงพยาบาลรัทรินทร์
100
เตียง
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
200
เตียง

ข้อมูลสำคัญ

โรงพยาบาลศิครินทร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากลระดับโลก Joint Commission International (JCI) ครั้งที่ 3
โรงพยาบาลศิครินทร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากลระดับโลก Joint Commission International (JCI) ด้านโรคเบาหวาน Diabetes Mellitus Program ครั้งที่ 2
โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017
18 ก.พ. 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

18 ก.พ. 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล
เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็บไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้

อ่านเพิ่มเติม