กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่
กิจกรรมทั้งหมด
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
เวลา 15.15 - 16.00 น.
Analyst Meeting for Q2/2023
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
เวลา 09.15 - 10.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Analyst Meeting for Q1/2023
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา 09:00 น. ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2565
เวลา 10:15 น. ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Analyst Meeting for FY2022