กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เวลา 09 : 00 น. ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่
กิจกรรมทั้งหมด
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2566
เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Analyst Meeting for FY2023