แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์