“ศิครินทร์” เซ็น MOU “จุฬาฯ” ร่วมพัฒนา SIKARIN ACADEMY


นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พัฒนาโครงการ "SIKARIN Academy" กับศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของบุคลากร ทั้ง 2 ฝ่ายในด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องป่าสัก โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok วันที่ 31 ตุลาคม 2566

“เราเชื่อในการพัฒนาบุคลากรแบบยั่งยืน เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและร่วมพัฒนาสังคมไปด้วยกัน“