ผู้ถือหุ้น SKR ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 66 ในอัตรา 0.18 บ./หุ้น จ่าย 14 พ.ค.นี้


นายเสนีย์ จิตตเกษม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท (ที่ 1 จากขวา) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2566 เพิ่มเติมจำนวน 185,204,578.41 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วในปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 370,409,156.82 บาท รวมอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็น 49.85% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้