รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)