รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 3 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564