ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: SKR
13.00 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ม.ค. 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
331,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.20 / 31,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.00 / 32,500
ราคาเปิด
13.00
วันก่อนหน้า
13.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.00 - 13.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.35 - 13.60