ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: SKR
7.20 THB
-0.05 (-0.69%)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.พ. 2564 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
324,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.20 / 50,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.15 / 13,000
ราคาเปิด
7.25
วันก่อนหน้า
7.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.10 - 7.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.26 - 7.45