รางวัลคุณภาพ

Sikarin Hospital : The International Premium Hospital

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วยหรือคุณภาพการรักษา [คลิก]

ประกันสังคม

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากพิเศษจากสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2564 และเป็นสถานพยาบาลที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของสำนักงานประกันสังคมด้วยดีเสมอมา

MDRT Thailand Award

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ห์ MDRT Thailand Thank you for your privilege To Thailand MDRT Member Sikarin Hospital ซึ่งพันธมิตรดีเด่นและขอบคุณที่มอบสิทธิพิเศษให้กับทางสมาชิก MDRT Thailand

Pathway to Excellence

รางวัลสำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ได้การบริการดูแลรักษาที่เป็นเลิศ จากสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา American Nurses Credentialing Center (ANCC) ปี 2563

สถานพยาบาลในดวงใจ 2563 สำนักงานประกันสังคม

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็น "สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563" สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

APSIC CSSD CENTER OF EXCELLENCE AWARD (2017-2018)

โรงพยาบาลศิครินทร์ รับมอบรางวัลความเป็นเลิศในกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ โดยสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Society of Infection Control: APSIC) ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL RE-ACCREDITATION 6TH VERSION

โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพระดับโลก JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) โปรแกรมโรงพยาบาลครั้งที่ 3

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) PROGRAM

โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) DIABETES MELLITUS PROGRAM

โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคเบาหวานซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

JCI - PRIMARY STROKE PROGRAM

โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคหลอดเลือดสมองตีบตันซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

HA - HOSPITAL/HEALTHCARE ACCREDITATION

RE-ACCREDITATION การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.)

HACCP

CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

THE BEST UNDER A BILLION

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัน BEST UNDER A BILLION ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัท ที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐ จากนิตยสาร FORBES ASIA

ISO 14001: ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015

รางวัลการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมบริการ ประเภทดีเยี่ยม ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

PLATINUM AWARD

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด มอบรางวัล PLATINUM ในโครงการ HOSPITAL QUALITY AWARD 2014 ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2

THAILAND TOURISM AWARDS

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลดีเด่น ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในงานประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

TOKIO MARINE TAIYOU AWARD

บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล TOKIOMARINE TAIYOU AWARD 2011

PLATINUM AWARD

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด มอบรางวัล PLATINUM ในโครงการ HOSPITAL QUALITY AWARD 2011